جهت شرکت در قرعه کشی ماهانه موسسه پخش انوشه، کد قرعه کشی نوشته شده بر روی فاکتور را به شماره 500010003021459 پیامک کنید.


توجه داشته باشید که فقط کد قرعه کشی را بدون فاصله و فقط بصورت عدد ارسال کنید در غیر اینصورت کد ارسالی در سامانه ثبت نخواهد شد.
اسامی برندگان هر ماه هم در همین سایت اعلام خواهد شد.

:: نتایج قرعه کشی ::